SONS Opava - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

Motto: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe.

Poskytujeme informace, rady, zácvik, odstraňujeme bariéry, hledáme zaměstnání, cvičíme vodící psy, provozujeme kluby - prostě učíme žít ve tmě. Spolu s obecně prospěšnými společnostmi, které jsme vybudovali a které naši nabídku rozšiřují o další služby, pracujeme na celém území ČR nejen pro pár vyvolených, ale pro všechny, kdo nás potřebují. Podrobnější informace včetně nejdůležitějších spojení naleznete na webu ústředí SONS v Praze.

AktualityZ PORTÁLU NRZP, ČR z.s.   

30.6.2020 - Zajímavou „Zprávu o výsledcích šetření o dopadech Koronaviru na osoby se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním a jejich pečující osoby v ČR“, uveřejnila na svém portále NRZP ČR. Nejspíše nereflektuje všechny skutečnosti vlivu pandemie COVID-19, ale&nb...
Pozvánka na festival

30.6.2020 - Milí přátelé, zveme vás na TYFLOART, festival zájmové a umělecké tvorby amatérských umělců se zrakovým postižením, který se bude konat ve Vsetíně ve dnech 17. 9. – 20. 9. 2020. Vyplněnou přihlášku, kterou naleznete v příloze, zasílejte dle instrukcí nejpozději...
Pozvánka na prázdninový Turnaj ve zvukové střelbě

30.6.2020 - Úterý 21. 07. 2020 ve 14:00 hodin Milí přátelé, zveme vás na „Turnaj ve zvukové střelbě“, KAFIRA versus SONS, který se bude konat v prostorách KAFIRY ve 2. patře na Horním náměstí 47, v Opavě. Přijďte si vyzkoušet vaše smysly.  Zájemci se mohou hlásit ...
Pozvánka na prázdninový bowling

30.6.2020 - Sobota 11. 07. 2020 od 11:00 do 13:00 hodin Milí přátelé, po dlouhé přestávce vás druhou červencovou sobotu srdečně zveme do areálu firmy Krajewski, Alexandria Bowling, Nákladní 20, v Opavě, kde si při oblíbeném bowlingu protáhneme svá těla. Kontaktní osoba: paní ...
Moderní asistenční služba

1.6.2020 - Vážení členové, milí přátelé a příznivci, rádi bychom vás seznámili s moderní asistenční službou CHYTRÁ PÉČE. Cílem této registrované sociální služby je zajistit bezpečí pro seniory 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, aby mohli co nejdéle zůstat samostatní a soběst...
Pozvánka na online koncert

1.6.2020 - Vážení členové, milí přátelé a příznivci, přijměte pozvání na živé vysílání koncertu cimbálové muziky Falešnica ze Slovácka, který pořádá Aktiv club SONS v rámci festivalu Dny umění nevidomých na Moravě.  Koncert je poděkováním všem seniorům, zdravotně postiž...
S lidmi s postižením je třeba komunikovat jako s rovnocennými partnery

1.6.2020 - Zástupkyně ombudsmana zveřejnila doporučení nejen pro média, jak mluvit a psát o lidech s postižením a jak s nimi komunikovat. S lidmi s postižením je podle ní třeba mluvit jako s rovnocennými partnery, přizpůsobit podmínky i způsob ve...
Jarní Agora 2020 ONLINE, aktualizace

20.5.2020 - Vážení členové, milí přátelé a příznivci, přijměte pozvání na sérii virtuálních akcí, zaměřených na využívání informačních a komunikačních technologií uživateli se zrakovým postižením. Z důvodu technických komplikací, které provázely začátek plenární sekce AGORY je její vys...