SONS Opava - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

Motto: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe.

Poskytujeme informace, rady, zácvik, odstraňujeme bariéry, hledáme zaměstnání, cvičíme vodící psy, provozujeme kluby - prostě učíme žít ve tmě. Spolu s obecně prospěšnými společnostmi, které jsme vybudovali a které naši nabídku rozšiřují o další služby, pracujeme na celém území ČR nejen pro pár vyvolených, ale pro všechny, kdo nás potřebují. Podrobnější informace včetně nejdůležitějších spojení naleznete na webu ústředí SONS v Praze.

AktualityFestival Colours of Ostrava pro zdravotně znevýhodněné návštěvníky

11.7.2019 - 17.- 20. 7. 2019 DOLNÍ VÍTKOVICE Již devátým rokem projekt Colours bez bariér zajišťuje festivalovým návštěvníkům se zdravotním znevýhodněním a obecně držitelům průkazu ZTP a ZTP/P nadstandardní úroveň služeb a servisu tak, aby si mohli bez starostí a překážek užívat hudbu a d...
Prezentace problematiky osob se zrakovým postižením

5.7.2019 - Máme za sebou další úspěšnou prezentaci Poslední červnový týden naše pracovnice Mgr. Božena Gogoľáková a paní Petra Plchová přijaly pozvání na Mendelovo gymnázium v Opavě, aby zde v rámci tradiční školní akce „Den zdraví“, prezentovaly problematiku osob s...
Pozvánka na výlet do srdce Valašského království

4.7.2019 - Pátek 19. 07. 2019                          Srdečně vás zveme na výlet do srdce Valašského království, kde navštívíme „Muzeum řeznictví“ ve Valaš...
PŘEPRAVA SENIORŮ A ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OSOB

4.7.2019 - Vážení členové, přátelé a příznivci naší organizace, přinášíme Vám nový Informátor speciál s informacemi o přepravě osob se zdravotním postižením, nemocných a seniorů nejen na území Statutárního města Opavy, ale i blízkého okolí. Věříme, že budou tyto informace pro vás přínosn...
Úmluva o právech osob se zdravotním postižením

2.7.2019 - Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (dále také jen „Úmluva“) byla přijata Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 13. prosince 2006. Jejím účelem je podporovat, chránit a zajišťovat plné a rovné užívání všech lidských pr...
Monitorování práv lidí se zdravotním postižením

2.7.2019 -   Ombudsman dbá na to, aby všichni lidé bez ohledu na zdravotní postižení mohli žít důstojně, samostatně či s podporou rozhodovat o svém životě a aby byli respektováni jako plnohodnotní členové společnosti.   Zdroj: https://ww...
Krásné letní dny

28.6.2019 - Milí přátelé, přejeme vám krásné a pohodové léto plné sluníčka, her, zábavy a odpočinku a těšíme se po prázdninách na opětovné setkání. Buďte na svých cestách opatrní.   Za OO Opava Lenka Martínková ...
Pozvání na bowling 

28.6.2019 - V sobotu 06. 07. 2019 od 11:00 do 13:00 hodin, Vás zveme na bowling v areálu firmy Krajewski, Alexandria Bowling, Nákladní 20, v Opavě. Akci zajišťuje paní Naďa WOLFOVÁ, tel.: 775 628 223. ...