SONS Opava - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

Motto: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe.

Poskytujeme informace, rady, zácvik, odstraňujeme bariéry, hledáme zaměstnání, cvičíme vodící psy, provozujeme kluby - prostě učíme žít ve tmě. Spolu s obecně prospěšnými společnostmi, které jsme vybudovali a které naši nabídku rozšiřují o další služby, pracujeme na celém území ČR nejen pro pár vyvolených, ale pro všechny, kdo nás potřebují. Podrobnější informace včetně nejdůležitějších spojení naleznete na webu ústředí SONS v Praze.

AktualityRekonstrukce ulice Olomoucké IV.etapa

14.10.2019 - Plánovaná rekonstrukce komunikace na ul. Olomoucké a Olbrichově, která začne v polovině září 2019 a potrvá cca do konce měsíce října, významně ovlivní také provoz městské hromadné dopravy. Frézování povrchu bude probíhat za provozu, pro pokládku podkladní ložné vrstvy bude obousm...
První zpráva ombudsmanky z monitorování práv lidí s postižením

1.10.2019 - V prvním roce působnosti jako monitorovacího orgánu pro práva lidí s postižením zahájila ombudsmanka řadu výzkumů k zásadním tématům a problémům. Na jejich vytipování se výrazně podíleli přímo lidé se zdravotním postižením, zejména prostřednictvím poradního orgánu ombudsmanky. Na...
Důležité upozornění pro uživatele bílých holí

1.10.2019 - Jistě víte, že kolem úhrad bílých holí z veřejného zdravotního pojištění probíhala mnohá jednání, jež vyústila v kompromis, se kterým jsme vás seznámili už dříve. Řešení lze stručně shrnout tak, že pojišťovny budou hradit všechny typy bílých holí signalizačních a orient...
Limity doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely

1.10.2019 - Od 1. ledna 2020 vstupuje v účinnost ustanovení § 16b, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, které stanoví limit na doplatky za léky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, pro příjemce Invalidních důchodů ve III. stupni a dále pro osoby, kterým byla př...
Bowling - pozvánka

1.10.2019 - Sobota 19. 10. 2019 od 11:00 do 13:00 hodin Zveme vás na bowling, který hrajeme v tomto měsíci výjimečně třetí sobotu. Opět se sejdeme v areálu firmy Krajewski, Alexandria Bowling, Nákladní 20, v Opavě. Kontaktní osoba: paní Naďa WOLFOVÁ, tel.: 775 628 ...
Oblastní shromáždění - podzimní

1.10.2019 - Pátek 18. 10. 2019 v 15:30 hodin Srdečně Vás zveme na podzimní Oblastní shromáždění, které se bude konat v Restauraci SPLIT, na Olomoucké ulici v Opavě, zastávka MHD „Nemocnice“. V době od 15:00 do 15:15 hodin Vás na zastávce MHD budou čekat naši dobr...
Celorepubliková sbírka BÍLÁ PASTELKA

1.10.2019 - Středa 16. 10. 2019 od 9:00 do 17:00 hodin Bílá pastelka pomáhá nevidomým Veřejná sbírka Bílá pastelka, která se letos koná již 20. rokem u příležitosti Mezinárodního dne Bílé hole na území České republiky, podporuje aktivity, díky nimž mohou nevidomí vést plnohodnotný živo...
Rekonstrukce ulice Olomoucké - III. etapa

1.10.2019 - OMEZENÍ PROVOZU NA UL. OLOMOUCKÉ III.ETAPA Plánovaná rekonstrukce komunikace na ul. Olomoucké a Olbrichově, která začne v polovině září 2019 a potrvá cca do konce měsíce října, významně ovlivní také provoz městské hromadné dopravy. Frézování povrchu bude probíhat za provozu, p...