SONS Opava - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

Motto: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe.

Poskytujeme informace, rady, zácvik, odstraňujeme bariéry, hledáme zaměstnání, cvičíme vodící psy, provozujeme kluby - prostě učíme žít ve tmě. Spolu s obecně prospěšnými společnostmi, které jsme vybudovali a které naši nabídku rozšiřují o další služby, pracujeme na celém území ČR nejen pro pár vyvolených, ale pro všechny, kdo nás potřebují. Podrobnější informace včetně nejdůležitějších spojení naleznete na webu ústředí SONS v Praze.

AktualityŽaloba SONS ČR, z.s. na Českou televizi, výsledky ankety

21.2.2019 - Od 25. ledna do 8. února 2019 probíhala anketa určená pro zrakově postiženou veřejnost ve věci žaloby Mgr. Václava Poláška na Českou televizi pro ochranu před diskriminací (viz https://www.sons.cz/zalobanact ). Níže předkládám její výsledky s parafrázemi nejčastějších komentářů r...
Rezonance světla a tmy

21.2.2019 - Zveme vás na zajímavou výstavu, jejímž cílem je zvýšení povědomí veřejnosti o životě lidí se zrakovým hendikepem. Výstava o významu tmy pro světlo, o harmonii zvuků a snížení předsudků. 21. 3. – 31. 5. Na samotném počátku všeho bylo pět ostravských organizac...
Upozornění na výkopy

21.2.2019 - Oznámení Magistrátu města Opavy Magistrát města Opavy, odbor dopravy, vykonávající podle § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu ustanovením § 40 odst. (4) a odst. (5) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních ...
Novela autorského zákona

19.2.2019 -   K novele autorského zákona   Usnadní se přístup k publikovaným dílům nevidomým osobám, osobám se zrakovým postižením nebo s poruchami čtení¨. Dne 15.2.2019 byla pod číslem 50/2019 Sb. vyhlášena ve Sbírce zákonů novela autorského zákona, ktero...
Úřad práce ČR podporuje zaměstnanost OZP

19.2.2019 - ÚP ČR podporuje zaměstnanost OZP i komunikační dovednosti úředníků K 31. 1. 2019 evidoval Úřad práce ČR v řadách uchazečů o zaměstnání 38 843 osob se zdravotním postižením (OZP). Tvořily 15,9 % z celkového počtu nezaměstnaných. Zaměstnavatelé jim nabízeli prostřednictvím ÚP ČR...
Pozvánka - Turnaj ve zvukové střelbě

19.2.2019 -   V úterý 26. 03. 2019 ve 14:00 hodin Vás zveme na „Turnaj ve zvukové střelbě“, KAFIRA versus SONS, který se bude konat v prostorách KAFIRA ve 2. patře na Horním náměstí 47, v Opavě. Přijďte s dobrou náladou a sportovním duchem. V případě ...
Pozvánka na komentovanou prohlídku

19.2.2019 - Úterý 12. 03. 2018 v 10:00 hodin Srdečně vás zveme na komentovanou prohlídku výstavy „Stolování všední i sváteční“ v historické budově Slezského muzea v Opavě.                ...
Pozvánka na bowling

19.2.2019 - V sobotu 02. 03. 2019 od 11:00 do 13:00 hodin, hrajeme bowling v areálu firmy Krajewski, Alexandria Bowling, Nákladní 20, v Opavě. Akci zajišťuje paní Naďa WOLFOVÁ, tel.: 775 628 223. ...