SONS Opava - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

Bariéry Rekonstrukce ulice Olomoucké - III. etapa

1.10.2019 - OMEZENÍ PROVOZU NA UL. OLOMOUCKÉ III.ETAPA Plánovaná rekonstrukce komunikace na ul. Olomoucké a Olbrichově, která začne v polovině září 2019 a potrvá cca do konce měsíce října, významně ovlivní také provoz městské hromadné dopravy. Frézování povrchu bude pr...
Aktualizace bankomatů pro nevidomé k 1. 9. 2019

7.9.2019 - Vážení přátelé, k datu 1. 9. 2019 opět vzrostl počet bankomatů České spořitelny, a.s. pro použití s hlasovým výstupem. Od minulé aktualizace přibylo dalších 8 bankomatů. Aktualizovaný seznam Vám zasíláme v příloze ve formátu...
Aktualizace bankomatů pro nevidomé

30.7.2019 - K datu 1. 7. 2019 opět vzrostl počet bankomatů České spořitelny, a.s. pro použití s hlasovým výstupem. Od minulé aktualizace 1.5. 2019 přibylo po celé republice dalších 50 bankomatů. Aktualizovaný seznam Vám předkládáme ve formátu txt a ...
Upozornění na změnu v MHD

29.5.2019 - V období od 01. 06. do 31. 10. 2019 je z důvodu pokračující rekonstrukce ulice Pekařská zrušena v obou směrech zastávka MHD Opava „U CUKROVARU“ v Kateřinkách. Podrobnější informace naleznete v příloze.     ...
Bankomaty České spořitelny k 1.3.2019

12.3.2019 - K datu 1. 3. 2019 byl aktualizován seznam bankomatů České spořitelny pro použití s hlasovým výstupem. V seznamu přibylo od minulé aktualizace po celé republice dalších 64 bankomatů. Seznam bankomatů je umístěn na konci textu na webové stránce ve formátu ...
Upozornění na výkopy

21.2.2019 - Oznámení Magistrátu města Opavy Magistrát města Opavy, odbor dopravy, vykonávající podle § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu ustanovením § 40 odst. (4) a odst. (5) zákona č. 13/19...
Seznam inteligentních zastávek v Opavě

3.1.2019 - Dopravní podnik města Opavy nainstaloval na území města Opavy 20 inteligentních zastávek vybavených elektronickými panely: Divadlo - směr Dolní náměstí Divadlo - směr Nemocnice Divadlo (Čapkova) - pro linky 212 a 217 Dolní náměstí - směr Divadlo ...
Bankomaty pro nevidomé- aktualizace

15.11.2018 - K datu 1. října 2018 byl aktualizován seznam bankomatů České spořitelny pro použití s hlasovým výstupem. V seznamu přibylo od minulé aktualizace po celé republice dalších 68 bankomatů.   Také k datu 1. listopadu 2018 byl aktualizován i sezna...
Bankomaty pro nevidomé

14.11.2018 - Bankomaty pro nevidomé Česká spořitelna, a. s., (ČS) a Československá obchodní banka, a. s., (ČSOB) Poštovní spořitelna postupně zavádějí bankomaty (ATM) upravené hlasovým výstupem pro samostatné užívání nevidomými osobami a vůbec všemi, kteří nemohou zrake...
Průvodce leteckou dopravou

13.11.2018 -   Osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace způsobenou postižením, věkem nebo jiným faktorem mají stejně jako všichni ostatní občané právo na volný pohyb, svobodu volby a nediskriminační zacházení. To se samozřejmě...