SONS Opava - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

Celorepubliková sbírka BÍLÁ PASTELKA 

Středa 16. 10. 2019 od 9:00 do 17:00 hodin

Bílá pastelka pomáhá nevidomým

Veřejná sbírka Bílá pastelka, která se letos koná již 20. rokem u příležitosti Mezinárodního dne Bílé hole na území České republiky, podporuje aktivity, díky nimž mohou nevidomí vést plnohodnotný život. Příspěvky dárců putují například na výcvik vodicích psů, navigační centrum pro nevidomé, výuku práce s náročnými kompenzačními pomůckami, vydávání časopisů v Braillově písmu či zvukové podobě a další speciální služby pro zrakově postižené.

Ve sbírkový den vyrazí do ulic stovky dobrovolníků s kasičkami. Za drobnou částku si od nich můžete koupit bílou pastelku, symbol světa nevidomých. Přispět můžete i bezhotovostně, a to prostřednictvím QR kódů umístěných přímo na kasičkách, zasláním daru na sbírkový účet nebo pomocí DMS. Náš stánek již tradičně naleznete na Horním náměstí poblíž "Koule".

Za veškeré dary děkujeme.

A proč Bílá pastelka? Bílá čára, kterou pastelka otiskne na papír, je očím neviditelná. Podobně "vidí" svět kolem sebe nevidomí. Je pro ně jakýmsi bílým obrázkem, jehož obrysy a tvary však vnímají a vychutnávají ostatními smysly. Bílá pastelka je tak symbolem rovnosti vidících a nevidomých.

SMS ve tvaru DMS PASTELKA 30 zašlete na telefonní číslo 87 777, cena SMS je 30 Kč, sbírka obdrží 29 Kč; více informací o DMS na www.darcovskasms.cz.

Číslo sbírkového účtu: 8888332222/0800

www.BilaPastelka.cz

https://cs-cz.facebook.com/bilapastelka