SONS Opava - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

Důležité upozornění pro uživatele bílých holí 

Jistě víte, že kolem úhrad bílých holí z veřejného zdravotního pojištění probíhala mnohá jednání, jež vyústila v kompromis, se kterým jsme vás seznámili už dříve. Řešení lze stručně shrnout tak, že pojišťovny budou hradit všechny typy bílých holí signalizačních a orientačních, u bílých holí opěrných došlo k navýšení úhrady, ale na některé typy holí v této kategorií si pojištěnci budou muset částku v řádu stokorun doplatit. Dohodnutý kompromis se však musí stát součástí zákona. Jeho návrh v současnosti prochází meziresortním připomínkovým řízením, po vypořádání připomínek návrh musí schválit vláda a poslat jej do Poslanecké sněmovny, která jej po schválení odešle do Senátu, a tak dále. Zkrátka, nenastanou-li v legislativním procesu neočekávané komplikace, počítá se s nabytím účinnosti této novely v polovině roku 2020, ne dříve.

Co to v praxi znamená?

Od 1. prosince tohoto roku začnou platit pravidla, podle kterých bude úhrada pojišťoven u bílých holí v nižších částkách, než za kolik budou hole prodávány.

Proto doporučuji všem, kdo vědí, že jejich hůl dosluhuje, aby s pořízením nové hole neváhali; od 1. prosince do doby, než nabude účinnosti kýžená novela, by si museli připlatit.

 

Zdroj: Sociálně právní poradna SONS ČR, z.s.