SONS Opava - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

Festival Colours of Ostrava pro zdravotně znevýhodněné návštěvníky 

17.- 20. 7. 2019 DOLNÍ VÍTKOVICE

Již devátým rokem projekt Colours bez bariér zajišťuje festivalovým návštěvníkům se zdravotním znevýhodněním a obecně držitelům průkazu ZTP a ZTP/P nadstandardní úroveň služeb a servisu tak, aby si mohli bez starostí a překážek užívat hudbu a další program. Kromě již zavedených výhod a služeb festival loni připravil řadu novinek pro návštěvníky se zrakovým a sluchovým postižením, které se setkaly s pozitivním ohlasem. I letos tak nabídne návštěvníkům se zrakovým postižením praktickou příručku v Braillově písmu, hmatový plán areálu s vyznačením všech festivalových scén či speciální lehký přenosný 3D model Auly Gong.

Bližší informace naleznete na webu festivalu

https://www.colours.cz/prakticke/colours-bez-barier

Zdroj: http://www.helpnet.cz/aktualne/festival