SONS Opava - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

Haptické mapy od Seznam.cz pro nevidomé zdarma 

Společnost Seznam.cz díky své službě Mapy.cz pomáhá zjednodušit cestování nevidomým a slabozrakým lidem, a to prostřednictvím haptických map. Speciálně upravené mapové podklady pro snadnou orientaci pomocí hmatu si uživatelé mohou nejen zobrazit, ale nově také nechat u české internetové jedničky v rámci České republiky zdarma vytisknout a zaslat. Prvky obsažené v haptických mapách jsou kvůli přehlednosti oproti standardní verzi map velmi zjednodušené. Mapa je pro nevidomé čitelná díky speciální technologii tisku a generování mapových podkladů a dalších přidružených informací v Braillově písmu. Na vývoji haptických map společnost Seznam.cz dlouhodobě spolupracuje se střediskem Teiresiás při Masarykově univerzitě a ELSA (Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami) při ČVUT v Praze.

Podklady jsou nyní dostupné pro celý svět a je možné si vybrat hned ze tří dostupných měřítek – velké, střední nebo malé:

Velké (1:1 200), ve kterém jsou podrobně zobrazeny detaily města. Mapa v tomto měřítku obsahuje informace o názvech ulic nebo např. o zastávkách MHD. 

Střední (1:37 000), ve kterém jsou zobrazena sídla, vodní plochy a liniové prvky mezi nimi (železnice, dálnice a silnice 1. - 3. třídy). 

Malé (1:300 000), ve kterém se zobrazuje síť velkých měst, silnice 1. třídy a železniční trati.

 

Mapy vám rádi vytisknou přímo v Seznamu anebo ve specializovaných střediscích. V případě tisku přes Seznam stačí vybrat oblast, kterou chcete vytisknout a vyplnit poptávkový formulář. Mapové listy vám vytisknou a zašlou na vaši adresu. Nebo je možné se zastavit v centrech ELSA a Teiresiás, kde vám mapy vytisknou. Můžete jim také napsat na stredisko@elsa.cvut.cz či teiresias@muni.cz.

Pokud chcete s výběrem mapy poradit nebo si s něčím nevíte rady, rádi vám pomohou. Stačí vyplnit formulář.

Návod, jak získat nebo si objednat haptické mapy, naleznete na https://napoveda.seznam.cz/cz/mapy/jak-ziskat-hapticke-mapy/stahnoutobjednat-vytistenou-mapu/

 

Tyto mapy tiskne pro potřeby svých klientů také Tyfloservis Olomouc pomocí fuzeru.

 

Zdroj: TyfloCentrum Olomouc o.p.s., MAJÁČEK EXTRA LINE ZÁŘÍ 2019