SONS Opava - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

Letní škola v britském Herefordu 

 

Středisko Teiresiás hledá zájemce o účast na akci International Camp on Communication and Computers 2019 (ICC 2019), která je v červenci 2019 pořádána pro mládež se zrakovým postižením ve věku od 16 do 21 let.

 

ICC je putovní akcí, kterou již hostila více než desítka evropských zemí. Cílem ICC je v rámci desetidenního programu nastínit účastníkům možnosti, které nabízí využití výpočetní techniky a asistivních technologií jako nástrojů pro získávání informací, studium nebo zábavu. Setkání bude probíhat formou praktických seminářů a uskuteční se ve dnech 22. až 31. července 2019 v prostorách Royal National College for the Blind v Herefordu ve Velké Británii. Hostitelem akce je organizace VICTA Children, organizátorem Asociace ICC.

ICC 2019 navazuje na 24 ročníků stejného typu, kterých se každoročně účastní kolem 65 zrakově postižených studentů z 20 zemí.

ICC nabízí možnost

 • poznat vrstevníky z různých zemí světa během desetidenního pobytu v prostředí bez bariér
 • naučit se více o moderních informačních technologiích pro zrakově postižené a vyzkoušet si práci s nimi
 • zdokonalit a rozvíjet své komunikativní a sociální dovednosti, znalosti a dovednosti v umění či sportu
 • zažít mezinárodní a mezikulturní výměnu

Program

 • prakticky zaměřené semináře rozdělené do dvou tematických sekcí
 • rozšiřování znalostí a dovedností v oblasti práce s počítačem a asistivními technologiemi, využití počítače jako zdroje informací a prostředku ke komunikaci
 • rozvoj komunikativních a sociálních dovedností, umění nebo sport
 • volnočasové aktivity s jednodenním společným výletem

Podrobnější informace k programu včetně popisu jednotlivých workshopů a volnočasových aktivit vám včas poskytne národní koordinátor.

 

Účastnický poplatek

Přímé náklady na účast jednoho studenta se pohybují kolem 22 tisíc Kč (účastnický poplatek 500 € + náklady na dopravu). Příspěvek českých účastníků na pokrytí nezbytných přímých nákladů je v roce 2019 stanoven na 7 500 Kč. Cena zahrnuje dopravu, ubytování, stravu, semináře vedené odborníky, společenský program včetně jednodenního výletu a asistenční služby.

Účast českých studentů na ICC je dlouhodobě podporována Nadačním fondem Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

 

Zájemce o účast na ICC musí splňovat následující podmínky:

 • věk 16 až 21 let
 • znalost anglického jazyka na komunikační úrovni (celá výuka i doprovodný program letní školy probíhá v angličtině)
 • základní zběhlost v práci s informačními technologiemi (schopnost práce na PC vybaveném speciálním software)

Akce je určena pro mládež se zrakovým postižením. Více

informací o ICC najdete na adresách www.teiresias.muni.cz/icc

nebo www.icc-camp.info, o zkušenostech účastníků předchozích ICC si můžete přečíst v článku ICCroatia 2018: jaká byla mezinárodní letní škola pro studenty se zrakovým postižením v Zadaru.

 

Přihláška

Zájemce o účast na akci International Camp on Communication and Computers prosíme, aby se obraceli na národního koordinátora, kterým je Středisko Teiresiás.

 

Pokud vás tato akce zaujala, prosíme, zašlete předběžnou přihlášku co nejdříve, nejpozději však 31. března 2019 na adresu icc@teiresias.muni.cz.

Přihláška musí obsahovat následující údaje: jméno, věk, škola, adresa trvalého bydliště, kontakt (e-mail, telefon).

 

V prostorách Střediska Teiresiás proběhne 17. dubna 2019 národní výběrové kolo, během něhož budou testovány jazykové a počítačové znalosti uchazečů. Informace o tomto přípravném setkání včetně detailní přihlášky budeme rozesílat již přímo konkrétním zájemcům.

Další informace na webu https://poslepu.cz.

 

Zdroj: Portál Helpnet.cz