SONS Opava - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

Pozvánka na výlet 

Úterý 10. 09. 2019

Zveme vás do Arboreta v Novém Dvoře, kde nás čeká komentovaná prohlídka.

Tento přírodně-krajinářský, původně zámecký park, který vytvořil majitel novodvorského panství

Quido Riedel mezi lety 1906 – 1928, se stal základem dnešního arboreta a tvoří historickou část dendrologické expozice.

Sraz  účastníků je v 08:45 hodin před budovou nádraží Opava - východ, odjezd do Nového Dvora autobusem v 09:03 hodin.

Předpokládaný odjezd zpět do Opavy bude ve 12:47 hodin.

 

Zájemci se mohou hlásit do pondělí 09. 09. 2019 telefonicky nebo osobně na sekretariátě SONS ČR, z.s. OO Opava.

.