SONS Opava - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

Právní okénko Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 10/2019 

23.9.2019 - Vážení přátelé, i tentokráte vám přinášíme neméně zajímavé informace ze sociálně právní poradny. důležité upozornění pro uživatele bílých holí vymáhání neuspokojených pohledávek z pohledu věřitelů Věříme, že budou pro mnohé z vás...
Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 9/2019

7.9.2019 - Milí přátelé, přinášíme vám první podzimní informace ze sociálně právní poradny, tentokrát na jediné téma: exekuční vymáhání splnění povinnosti, zejména z pohledu povinného, tedy dlužníka.   Věříme, že tyto informace budou ...
Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 8/2019

7.9.2019 - Milí přátelé, přinášíme vám informace ze sociálně právní poradny, psány ještě v plném proudu léta,na tato témata: informaci o zrušení karenční doby a výši náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, citace a stručné vyložení ustanovení občanskéh...
Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 7/2019 

27.6.2019 - Milí přátelé, přinášíme vám první letní informace ze sociálně právní poradny s tématy, se kterými jsme se již zde setkali: osvobození nevidomých a hluchoslepých OSVČ od EET, úhrada bílých holí. Věříme, že i tyto informace budou p...
Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 6/2019

4.6.2019 - Vážení a milí, je tu červen a s ním další díl ze sociálně právní poradny. Dnes se dotkneme těchto témat: 1. Jak je to s příspěvky pojišťoven na optické pomůcky od 1. sprna 2019? 2. Ne každá změna dodavatele energií je výhodná pro spotřebitele. Věří...
Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 5/2019

7.5.2019 - Vážení přátelé, máme tu májový měsíc a s ním další část právního okénka. Dnes se budeme věnovat zprávě o posledním zasedání sociálně právní komise SONS ČR, z. s.. Věřím, že i tyto informace budou pro vás zajímavé. Přejí krásný májový den. Za OO Opa...
Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 4/2019

7.5.2019 - Vážení přátelé, máme tu další měsíc tohoto roku a s ním další díl ze sociálně právní poradny. Tentokrát hlavní téma je: Budeme si doplácet na bílé hole? Přeji všem pěkný den. Za OO Opava Petra Plchová ...
Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 3/2019

5.3.2019 - Vážení přátelé, máme tu třetí měsíc tohoto roku a s ním další díl ze sociálně právní poradny. Dnes je témat malinko více:  zrušení karenční doby  změny v oddlužení fyzických osob  nová výše příspěvků na péči v některých st...
Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 2/2019

5.2.2019 - Vážení a milí přátelé, je tu další díl ze sociálně právní poradny. Dnes se zabývá těmito tématy: a) výše podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci s ohledem na aktuální výši průměrné mzdy v národním hospodářství b) informace k možnosti žádat o pří...
Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 1/2019

7.1.2019 - Vážení přátelé, vítáme Vás v roce 2019. I letos každý měsíc příjdeme se zajímavými  informacemi v oblasti sociálně právní poradny SONS ČR, z. s., které pro nás zpracovává za Sociálně právní poradnu SONS pan Luboš Zajíc. Dnes jsou to tato témata: a) ...
Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 11/2018

13.11.2018 - Vážení přátelé, v listopadovém právním okénku SONS ČR, z. s. se budeme zabývat: a) Výčtem opatření na podporu zdravotně postižených samostatně výdělečně činných osob a b) Co je dobré vědět o trvalém pobytu? Věříme, že i tyto informace budou pro ...