SONS Opava - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

První zpráva ombudsmanky z monitorování práv lidí s postižením 

V prvním roce působnosti jako monitorovacího orgánu pro práva lidí s postižením zahájila ombudsmanka řadu výzkumů k zásadním tématům a problémům. Na jejich vytipování se výrazně podíleli přímo lidé se zdravotním postižením, zejména prostřednictvím poradního orgánu ombudsmanky. Na některé zjištěné nedostatky upozornila ombudsmanka Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením.

Celý text je k dispozici na webu Veřejného ochránce práv: https://www.ochrance.cz/monitorovani-prav-lidi-se-zdravotnim-postizenim/aktuality-z-monitorovani