SONS Opava - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

Rezonance světla a tmy 

Zveme vás na zajímavou výstavu, jejímž cílem je zvýšení povědomí veřejnosti o životě lidí se zrakovým hendikepem. Výstava o významu tmy pro světlo, o harmonii zvuků a snížení předsudků.

21. 3. – 31. 5.

Na samotném počátku všeho bylo pět ostravských organizací poskytujících registrované sociální služby a aktivity, které spojily své síly a zrodila se myšlenka vytvořit něco ojedinělého a snoubit tak dohromady umění s tím, co je všem organizacím společné, tedy podporou osob se zrakovým postižením. Toto jejich úsilí mělo jednotný cíl a to představit široké veřejnosti problematiku zrakového postižení interaktivním a zábavným způsobem a pokusit se tak zmírnit předsudky a stereotypy, které jsou vůči výše zmíněnému typu postižení ve společnosti běžné. Koncept výstavy zpracovala Ing. arch. Dana Raková, jež se danou problematikou profesně zabývá.

Eventy:

  • 17. 4. – 16:30 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
    výstavou provede autorka výstavy Ing. arch. Dana Raková
  • 17. 4. – 17:00 WORKSHOP HAPTICKÉ PERO 
    hmatový kontakt a modifikace virtuálních objektů
  • 26. 4. – 9:00 (pro děti) ZÁŽITKOVÁ DÍLNA – Jak vidím svět, když nevidím
    workshop Pavly Kovaříkové
  • 15. 5. – 10:00 (pro děti), 16:00 (pro veřejnost) – WORKSHOP Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě

 

Výstava je realizována ve spolupráci partnerů:

Ostravské muzeum 
Společnost pro ranou péči, z.s. 
KAFIRA, o.p.s. 
SONS ČR, z.s. (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých) 
TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. 
Tyfloservis, o.p.s. 
Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci 
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 
MCAE Systems, s.r.o. 
Statutární město Ostrava – Komunitní plánování sociálních služeb Ostrava

Výstavu finančně podpořilo statutární město Ostrava.

 

Zdroj: http://www.ostrmuz.cz/website/mainmenu/stranka-akcien/2019/rezonance-svetla-a-tmy/