SONS Opava - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením 

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (dále také jen „Úmluva“) byla přijata Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 13. prosince 2006. Jejím účelem je podporovat, chránit a zajišťovat plné a rovné užívání všech lidských práv a základních svobod všemi lidmi s postižením a podporovat úctu k jejich přirozené důstojnosti.

Česká republika podepsala Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením dne 30. března 2007. Po dovršení procesu ratifikace vstoupila Úmluva pro Českou republiku v platnost dne 28. října 2009.

Zdroj: https://www.ochrance.cz/monitorovani-prav-lidi-se-zdravotnim-postizenim/umluva-o-pravech-osob-se-zdravotnim-postizenim/

 

Textový dokument    umluva-cj.pdf  (348.4 kB)
Textový dokument    mezinarodni_umluva_etr.pdf  (5102.6 kB)