SONS Opava - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

Upozornění 

Od pondělí 13. 05. 2019 – do pátku 17. 05. 2019

nebude Oblastní odbočka SONS ČR, z.s. OPAVA poskytovat Odborné sociální poradenství z důvodu konání rekondičního pobytu v Karlovicích.