SONS Opava - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

Změny v úhradách zdravotnických prostředků 

Dne 1. 12. 2019 vstoupila v účinnost nová příloha zákona o veřejném zdravotním pojištění (tzv. kategorizační strom), která zcela novým způsobem upravuje úhrady zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz z veřejného zdravotního pojištění. 

Zdravotnické prostředky jsou nyní mnohem jemněji rozčleněny do jednotlivých úhradových skupin, sdružujících zdravotnické prostředky s podobnými vlastnostmi. Nová výše jejich úhrady je v každé z úhradových skupin většinou mnohem reálněji nastavena, než tomu bylo v minulé zákonné úpravě.

Ve většině případů je úhrada ze zdravotního pojištění, nově od zmíněného data vyšší, ale jsou i takové prostředky, kde byla v některých úhradových skupinách úhrada mírně snížena.

NRZP ČR představuje na svých stránkách ty závažné změny, které se týkají většího počtu lidí se zdravotním postižením. Nemůže však informovat o všech změnách, protože je jich tolik, že by se informace stala nepřehlednou.

Podrobnosti najdete na webu NRZP ČR.

 

Zdroj: Helpnet.cz